logo
GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | WWW.GSI.IR
معرفی  پایگاه بسیج سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

بمنظور تحقق آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا در جهت تقویت و پیشبرد اهداف بسیج و در راستای تشکیل، تقویت و توسعه بسیج در مباحث علمی و پژوهشی، زمین‌شناسی و معدنی و فراهم نمودن دفاع همه جانبه از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ماندگاری ارزشهای دینی و انقلابی و تبیین بسیج در ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت بسیجی در امور علمی و پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی و گسترش تفکر بسیجی و مردمی کردن امنیت و دفاع از طریق تقویت کمی و کیفی، بسیج سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بهره‌مندی از فرهنگ و تفکر بسیجی‌، دارای قدرت تاثیر گذار در افزایش کارآمدی نظام‌ و موثر در تحقق نهضت خدمات رسانی و سازندگی کشور می‌باشد.