logo
GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | WWW.GSI.IR

 مأموریت بسیج کارمندی

1.    جذب، آموزش و سازماندهی آحاد کارکنان در بسیج ده ها میلیونی و بکارگیری ایشان در مأموریت های بسیج.

2.       تبیین نقش دستگاه‌ها در تحقق بسیج ده‌ها میلیونی و برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی از مأموریت های بسیج.

3.       توسعه و ترویج فرهنگ پایداری و آمادگی برای دفاع ملی در مقابل تهدید‌ها و حوادث.

4.       توسعه و تقویت مبانی اعتقادی، هویت دینی و ملی، پرورش نیروی انسانی مؤمن، عالم، تکلیف گرا، کارآمد، با انگیزه، توانمند و ولایت مدار.

5.       توسعه‌ی فرهنگ کار، تلاش، ایثار، فداکاری و شهادت طلبی.

6.       کمک به ارتقاء سلامت اداری، افزایش آمادگی دفاعی لازم برای مقابله با هرگونه تهدید نرم و سخت.

7.       آموزش و سازماندهی نیروهای بسیجی در قالب های فنی و تخصصی و براساس مهارتهای فردی و شغلی به منظور تداوم تولید و خدمات در شرایط بروز بحرا‌های داخلی و خارجی و حوادث غیر مترقبه.

8.       حضور مؤثر، سازنده و عالمانه در مجامع علمی و مشارکت بسیجیان در تصمیم گیری‌های کارشناسی دستگاه.

9.       ایجاد نشاط و امید در تقویت روحیه‌ی کارکنان از طریق فعالیت های ورزشی، اردویی و ...

10.   ایجاد کانون علمی پژوهشی و تخصصی و جذب و هدایت نخبگان و تأثیر گذار بودن بر تمام تصمیمات مدیریتی کلان