logo
GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | WWW.GSI.IR

تور‌های ورزشی

از میان تور‌های ورزشی متناسب با کار و موضوع ماموریت کارشناسان و متخصصان سازمان زمین‌شناسی، تور‌های کوهنوردی و غارنوردی به عنوان تور‌های ورزشی مناسب توسط بسیج سازمان اجرا می‌گردد.